Biodlingen

Honung och bivaxprodukter

Bin

till nytta och nöje

Vi köpte våra första bin 1999 av en gammal erfaren biodlare från Alunda, som hjälpte oss mycket de första åren. Dessa buckfastbin har sedan dess blandat sig med traktens olika raser.  


Bikuporna är placerade hemma på gården och i en hage i anslutning till vallar. På vallarna växer bland annat biväxterna käringtand, vitklöver och lusern som tillsammans med de andra vilda växterna i hagarna ger honungen den goda smaken. Runt midsommar är det dags för den första slungningen. Bina har då samlat nektar och pollen av främst maskros, vårlök och lönn.


Förutom honung säljer vi egentillverkad bivaxsalva och bivaxcerat i en liten ”drive in” bikupa där du under sommaren kan komma vid vilken tidpunkt du vill och köpa honung till självbetjäning.


Vi är medlem i Östra Upplands Biodlarförening