Fåren

Gutefår och Roslagsfår

Lantraser med stil

eller hur fåren hjälper till i krettsloppet

Vi startade vår fårbesättning år 2001 med att köpa fyra tackor från en annan besättning i Alunda trakten och ett bagglamm från roslagsfårens ursprungsbesättning på Raggarön. Efter några år bestämde vi oss för att även ha gutefår, framför allt för att få en ras med lite större får. Eftersom vi hittills behållit alla tacklamm har antalet får ökat snabbt och idag har vi ca 60 tackor totalt.


 Både roslagsfåren och gutefåren är hotade husdjursraser. Sedan 2003 är våra roslagsfår anslutna till genbanken för svenska allmogefår (genbanksnr. 545) och 2008 gick vi med i Gutefårens genbank (genbanksnr. 0817). Båda besättningar har genomgått kontrollprogrammet för Maedi-Visna och är sedan 2007 friförklarade från Maedi-Visna.


Tackorna lammar i februari till maj, först Roslagsfåren och sedan Gutefåren. När lamningen är avslutad släpps fåren på bete i våra hagar. Senare på sommaren betar de även återväxten på vallarna som består av en blandning av gräs, klöver, käringstand och örter.Våra lamm slaktas på småskaliga slakterier i närheten och vi tar tillbaka köttet och säljer det själva. Är du intresserad av lammkött så hör av dig till oss. Priset är för närvarande 95kr/kg inklusive styckning och lammen väger mellan 12-22kg slaktade. Vi brukar slakta dem i oktober eller november.


Fällarna lämnas i för ekologisk beredning i Sverige. Senare under våren kommer vi att ha fällar för försäljning. Alla våra fällar är oklippta och färgerna varierar beroende på ras. Roslagsfåren är vita, svarta eller svart/vit fläckiga medan gutefällarna varierar i färg från ljust gråvita till gråsvarta, ibland med inslag av brunt i topparna. Eftersom de är ekologisk beredda går de inte att tvätta men innehåller i gengäld inga rester av de metaller som används vid konventionell beredning.


Vår besättning är certifierad enligt KRAV´s regler.